Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Kocham książkę nie dlatego, że jest piękna zewnętrznie, ale dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we mnie, nie na zewnątrz mnie, bogactwa, których nie przeczuwałem. Dlatego też taką miłością otaczam moją bibliotekę.

— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromMerlinka Merlinka viafatu fatu
7994 f899 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viablackenedsky blackenedsky
Rozbiór moczu Witkacego. 
Reposted fromciarka ciarka viahighdesire highdesire
7055 dc1c
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatakemeout takemeout
8809 c770
Reposted fromhalucine halucine viaedhell edhell
7494 1a26
3743 3ae3 500
Reposted fromzungud zungud viasunshines4me sunshines4me
3574 d0ba
9509 9455
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaspaceships spaceships
9197 8469 500

beardbriarandrose:

Edward Burne-Jones, Love Among The Ruins (detail)

Watercolor Version, c.1872

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafatu fatu
3594 cc6a
the smiths
Reposted fromsfeter sfeter viasoultraveling soultraveling

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra

— Anna Świrszczyńska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
Untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viadreamcatcher dreamcatcher
0709 5b3a 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viatranswizja transwizja
3364 d432
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viabeinthe beinthe
4160 6a51 500
Reposted fromotepienie otepienie viadysmorfofobia dysmorfofobia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl